top of page

Item List

Sülh

Zorakılığın hər formasının aradan qaldırılmasına çalışan iştiraklı və qeyri-zorakı bir prosesdir. Sülh təkcə müharibənin və zorakılığın olmaması (neqativ sülh) deyil, həmçinin zorakılığı yaradan siyasi, iqtisadi və sosisal strukturun (pozitiv sülh) aradan qaldırılmasıdır.

Read More

This is a Title 01

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Read More

This is a Title 02

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Read More
bottom of page