top of page

Haqqımızda

Feminist Sülh Kollektivi 2020-ci ildə İkinci Qarabağ müharibəsinə cavab olaraq yerli feministlər tərəfindən sülh, münaqişə, militarizm, imperializm, kapitalizm, milliyətçilik, gender, maskulinlik və digər əlaqəli anlayışları araşdırmaq  və cəmiyyətə feminist sülh diskursunu çatdırmaq üçün yaranmışdır.

Feminist Sülh ədəbiyyatının əlçatımlı edilməsi

Yeni diskursların yaranması

Həmrəylik

Məqsədlərimiz

Azərbaycan dilində məqalələr, hekayələr yazaraq və tərcümələr edərək oxucuları feminist sülh ədəbiyyatı ilə tanış etmək və Azərbaycan dilində əlçatımlı məlumatlar yaratmaq.

İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra homogen milliyyətçi-maskulin diskursun dominant olmasına cavab olaraq feminist sülh diskursunun yayılaraq alternativ fikirləri təqdim etmək

Yerli və regional feminist yazarların araşdırmalarını və fikirlərini bölüşməsi üçün platformaya çevrilərək,  bizi əzən zorakı sistemlərə qarşı birlikdə mübarizə aparmaq

twitter tealff_edited.jpg
Feather & Flower Tiles
bottom of page